Kystvej 55, 6200 Aabenraa 7462 8985 4042 3346 asc@aabenraa-sejlclub.dk Man - søndag 9.00 - 10.00

Klub Info

Husk at du skal logge på som medlem, for at kunne se og læse:

  • referater fra generalforsamlinger
  • referater fra bestyrelsesmøder
  • referater fra havneudvalgets møder

Du logger på som medlem fra menuens sidste punkt

For optagelse af medlemmer i Aabenraa Sejl Club henviser vi bl.a. til:

Vedtægterne - især §§ 4 - 7
Takstbladet - angående kontingent og havnens faciliteter og ydelser

Bestyrelse og havnemester står naturligvis gerne til rådighed for at besvare spørgsmål m.v. i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.  Bestyrelsen varetager i hovedsagen foreningsmæssige spørgsmål om medlemskategorier m.v., mens havnemesteren er klubbens ansvarlige myndighedsperson angående bådplads ved klubbens broer samt vedr. bådoptagning og søsætning m.v.

Vedtægter

§ 1
Klubbens navn og hjemsted.


Klubbens navn er Aabenraa Sejl Club. Dens hjemsted er Aabenraa Kommune. Navnet kan afkortes til ASC. Klubbens stander er mørkeblå med 3 makreller i hvid cirkel og hvidt kors. Klubbens emblem er som standeren.

 

§ 2
Klubbens formål


Klubbens formål er at arbejde for at dens medlemmer har så gode forhold som muligt for at dyrke sejlsport, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

Dette søges især opnået ved:

  • at tilbyde klubbens aktive medlemmer bedst mulige forhold for håndtering og opbevaring af fartøjer og udstyr.
  • at tilbyde uddannelse og træning for alle aldre indenfor sejlsport og sejlads
  • at afholde kapsejladser og fællessejladser med tilhørende selskabelighed
  • at forbedre og vedligeholde klubbens aktiver for at sikre disse imod forfald

Flere artikler ...

Side 1 ud af 2