Udskriv

Formål

Sejlerskolen Aabenraa Sejl Club skal være en velfungerende skole, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet.

Skolens mål:

Sikkerhedsinstruks:

Aabenraa Sejl Clubs sejlerskole underviser ud fra Søsportens 10 sikkerhedsråd:

  1. Undersøg vejrforholdene
  2. Hold redningsudstyret ved lige
  3. Giv ikke anledning til uro: Ring hjem
  4. Hold båden ved lige
  5. Lær at svømme
  6. Vis hensyn over for store skibe
  7. Lær at sejle
  8. Bliv ved båden hvis den kæntrer
  9. Lær søens færdselsregler
  10. Bland ikke spiritus og søsport

Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Alle bærer redningsvest under hele sejladsen.

Eleverne opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Aabenraa Sejl Clubs sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) 8-tals manøvren, som den er dokumenteret i Dansk Sejlunions materiale.

Der må kun sejles, når der befinder sig instruktør ombord. Instruktøren skal være udpeget/ godkendt af skolens ledelse. Dette gælder også hvis bådene udlånes til andre formål.

Ved sejlads udenfor de skemalagte træningsaftener skal der før afgang afleveres besked om:

Hvem er ombord:  
Forventet afgang: dato og tidspunkt
Forventet hjemkomst: dato og tidspunkt

Informationen sendes pr. mail, som minimum til formanden, men gerne til alle instruktører

Bådenes sikkerhedsudstyr omfatter: