Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
asc@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:

kl. 08.00 - 09:00
samt
kl. 15.00 - 16.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Tilbud om afdragsordning på indskud til lejekontrakt.

Aabenraa Sejl Club kan tilbyde følgende alternative vilkår ved indbetaling af indskud på lejekontrakt til en havneplads:

Det er muligt at indgå aftale om at afdrage indskuddet over op til 3 år i op til 3 lige store dele.

Hvert afdrag vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. år.

Opsiges kontrakten inden der er sket fuld indbetaling af indskud, vil det indbetalte indskud blive refunderet.

Rabatregler ved leje af 2 – 5 havnepladser.

Aabenraa Sejl Club tilbyder på sæsonleje basis at udleje 2 – 5 havnepladser med følgende rabatsatser:

2 pladser = 10 % rabat

3 pladser = 15 % rabat

4 pladser = 20 % rabat

5 pladser = 25 % rabat

De enkelte pladser prissættes efter gældende takstblad minus ovennævnte rabatsatser.

Ovennævnte gælder kun ved sæsonleje og kan kun etableres for én sæson.

Takstbladet vil blive opdateret med ovenstående information

Bestyrelsen I Aabenraa Sejl Club.

29. maj 2013

228

pbs For at sikre hurtig og effektiv betaling, og for at undgå rykkerskrivelser og rykkergebyrer, anbefales det alle medlemmer, at tilmelde sig betalinger via Betalingsservice.

 

Endnu ikke medlem?
Så besøg tilmeldingssiden "Medlem af ASC"