Udskriv

På generalforsamlingen i december 2018 blev tre ASC-medlemmer hædret med titlen "Æresmedlem" i henhold til vedtægterne § 4, sidste afsnit.

De tre medlemmer er:

GunnarPedersenMedlem nr. 161, Gunnar Pedersen

Vores næstældste mellem er tilflytter, og er aldrig kommet herfra igen. Gunnar har fået sine lærepenge i projekter hos Sønderjyllands Højspændingsværk, og det er siden kommet til stor gavn for ASC.

Du er en ildsjæl, har gå på mod og lyst til at blande dig, der er ikke langt fra ord til handling.

Du var primusmotor for 50års ASC jubilæum i 1972, som blev afholdt i Rimeco bygningen på havnen. Der var krigsskibe, modeshow og optog igennem byen. Dengang kunne man samle medlemmerne.

Du blev kort tid herefter formand for ASC. I 1971 blev det besluttet af daværende bestyrelse, med hjælp af daværende borgmester Camma Larsen-Ledet, at den nye lystbådehavn skulle ligge på Kystvej.

Projekteringen begyndte i ca. 1973 med dig som formand/projektleder og havnen stod ca. færdig til indvielse i 1976. Der har jo nok være mange instanser/interessenter, som der skulle forhandles med, men det lykkedes til fulde både teknisk og politisk samt med en solid økonomisk håndsrækning fra Michael Jebsen på 4 mio.kr. I dag har vi et område og en havn, som vi er meget stolte af bl.a. på grund af din indsats.

BrunoQuistMedlem nr. 165, Bruno Quist

Bruno blev medlem af Aabenraa Sejl Club i december 1949, og allerede året efter blev han udpeget som repræsentant for jollesejlerne.

I starten sejlede Bruno i en af Uffe Kunøs piratjoller, som var en af de piratjoller, der dengang blev bygget hos snedkermester Kruse her i byen. Piratjollen var meget populær i Danmark i 50'erne. I ASC blev der afholdt årligt klubmesterskab, og Bruno har været klubmester adskillige gange i denne jolletype.

I 1958 emigrerede Bruno til New Zealand, og der var han også en meget aktiv sejler. Da Bruno kom tilbage til Danmark i 1962, fortsatte han som sejler i ASC.

I begyndelsen af 60'erne købte han folkebåden F DEN 289 som fik navnet ”Amiga”. Bruno har, med undtagelse af et par år hvor han var ejer af en Elvstrøm 32, altid været folkebådssejler. Han har hen over årene været ejer af i alt otte folkebåde, og som det fremgår af Dansk Folkebådsklubs hjemmeside har han siden 1965 og frem til i dag deltaget i 137 sejladser, og opnået rigtig mange flotte placeringer.

I mange år deltog hans kone, Margit i sejladserne, og sejlsport har altid været hans helt store interesse, som også smittede af på børnene.

Bruno har i alle årene været en meget afholdt og vellidt sejlerkammerat. Han er altid hjælpsom og kommer gerne med forslag – og som han altid siger ”I må gå ned i min båd, og ser hvordan den er indstillet, men I må ikke foretage ændringer”.

EjnerCallesenMedlem nr. 568, Ejnar Callesen

Omkring projekter kendetegnes du som meget kreativ, utrolig flittig og har mange kontakter, som du kan trække på. Du er ikke bange for at tage en ekstra tørn. En aftale er en aftale.

Det første Ejnar lavede, var på Øster Havnevej, hvor der blev bygget et mindre klubhus ved hjælp af frivillige.

Det næste var så ASCs store projekt med det nye klubhus på Kystvej, som man byggede i perioden 1974-75 af mange frivillige.

Du var Kapsejladschef fra 1988 til 1992, så holdt du pause nogle år, men blev så Kapsejladschef igen, som varede en del år herefter.

I 1991 var du med til at starte Match Race sammen med Hafnia. Du lavede et kæmpe stykke arbejde for, at Aabenraa-holdet kunne komme til syv stævner rundt i Danmark, og holdet vandt over alle. Holdet fik efterfølgende en tur til USA for at se America's Cup, og dig og din kone, Frida, blev også inviteret med pga. dit store arbejde som holdets ”far”.

I 2009 byggede du den ældste del af Juniorhuset med hjælp af Fridas bror.

I perioden 2008-09 startede du sammen med Hans Jørn Thomsen Stævneudvalget. Dette eksisterede i ca. 5 år. Et stort arbejde og altid med et stort overskud til klubben.

Vi vil vurdere at du har arbejdet i ca. 18 til 20 år for Aabenraa Sejl Club.