Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
asc@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:

kl. 08.00 - 09:00
samt
kl. 15.00 - 16.00


Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

skolebaad_2

Sejlerskolen blev startet som forsøg af ASC på initiativ af en gruppe folkebådssejlere i 1990.

Forsøget blev planlagt på basis af, at 3 folkebådsejere stillede deres både til rådighed – og med dem selv som instruktør.

På den måde blev der skabt mulighed for, at 9-12 elever kunne sejle 1 gang ugentligt over hele sæsonen.

Men da sejlerskolen senere blev annonceret i dagspressen skulle det vise sig, at behovet var langt større. Til et indkaldt informationsmøde mødte der 80 interesserede, og heraf tilmeldte sig 75!

På baggrund af denne overvældende interesse meldte der sig yderligere 4 bådejere til at være med i forsøget, og ved at dele sæsonen op i 2 halvdele kunne man tilbyde plads til 42 elever.

Ved evalueringen efter sæsonafslutning konstaterede man, at forsøget havde været en succes, men man erkendte, at en fremtidig permament sejlerskole ikke kunne baseres på lånte både.

Derfor foreslog man bestyrelsen at købe en båd til formålet, og det blev vedtaget i begyndelsen af 1991. Kort efter købte man folkebåden D 671. Den blev søsat ved standerhejsning 1991 og blev døbt ”Uffe” efter det forhenværende æresmedlem Uffe Kunøe.

Herefter har ”Uffe” fungeret som skolebåd i undervisningen, der er meget praktisk orienteret. Der sejles med hold bestående af 3 elever og 1 instruktør én gang ugentligt.

Der sejles hver aften fra kl. 18.00 til ca. 21.00 på ugens 4 første dage. Desuden oprettes der almindeligvis 1 eftermiddagshold efter behov.

Alle uanset erfaring kan deltage. Kapaciteten er 15-18 elever pr. år.

Der lægges op til, at kurset kan afsluttes med den praktiske prøve til duelighedsbevis.

Den første leder af sejlerskolen blev V.B. Rasmussen. Han stoppede i 1997, hvorefter Bjarne Jørgensen tog over.

Søgningen til sejlerskolen var stadigvæk meget stor, og til sæsonen 1999 blev H-båden ”Alf” købt. Skolen kunne nu tilbyde et trin 2 til elever, som havde trin 1 eller tilsvarende erfaring.

Også det er blevet en succes, og søgningen til trin 2 er nu næsten lige så stor som til trin 1.

I 1999 fik skolebådene plads for enden af bro F sammen med klubbens ynglinge både, en placering sejlerskolen er meget glad for.

Udover sejlads mandag til torsdag klarer de ca. 15 dygtige instruktører også at sejle med diverse skoleklasser eller andre, som skulle ha’ lyst til at prøve sejlerlivets glæder.

58