Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Bestyrelsen består af:

Udvalgene ledes af:

Havneudvalget består af:

Kapsejladsudvalget består af:

Sejlerskolens udvalg består af:

Tursejlerudvalget består af:

Juniorudvalget består af:

319