Formål:

 - At fremme udbredelsen af sejlsport som fritidsinteresse og idræt for unge under 25 år i Aabenraa Kommune

Vision:

 - 100 sejlere på vandet.

Mission:

 - At skabe sejlerbredde indenfor området:

 • Begyndere
 • Øvede
 • Storjoller
 • Kapsejlere
 • At sikre talentudvikling via træning og deltagelse i kapsejladser
 • At sikre fastholdelse af unge som vægter tur- og hyggesejlads
 • At sejlerne får styrket deres sociale udvikling
 • Talent skabes ved satsning fra begyndere til kapsejlere

Strategi:

 • Samarbejde:

- Arbejdet i juniorafdelingen hviler på frivilligt arbejde fra klubbens og forældrenes side.

- Forældrene forventes at deltage i afdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitetstilrettelæggelse samt vedligeholdelse af det anvendte grej.

- Aabenraa Kommune og Aabenraa Sejl Club vil i samarbejde arbejde for at gavne talentudviklingen af klubbens ungdomssejlere.
- Samarbejdet er intenst for at få Elite Aabenraa projektet til at leve op til målsætningerne i Elite Aabenraa-konceptet:

- Aabenraa Sejl Club stiller trænere og  diverse materiale til rådighed.
- Aabenraa Kommune stiller administrativ hjælp til rådighed.


 • Tilgang

Nybegyndere optages hovedsageligt to gange i sejlersæsonen. Ved sæson start og lige efter skolernes sommerferie.

 - Drenge og piger i alderen 8-11 år starter som optimister
 - Teenagere i alderen 12-15 år starter i Tera jolle

Rekruttering sker via: 

- Skumsprøjt i svømmehallen marts måned / Optimist / Tera

- Aktiv ferie i skolernes sommerferie

- Annoncering i dagspressen / plakater / klubblad

 

 • Fastholdelse

For at fastholde sejlerne fokuseres på flg. områder:

 - Det skal være sjovt at sejle.

 - At tilbyde et bredt udvalg af jolletyper.

 - Alsidig og varierende trænings- / sejlaftener.

 - God information, kommunikation og åbenhed i klubben.

 - Involvere sejlerne og forældre i klubbens aktiviteter og opgaver.

 - At tilbyde børn og teenagere tur- og hyggesejlads i stedet for kapsejlads.

 - At tilbyde talentudvikling via undervisning, træning og kapsejladsdeltagelse.

 - At skabe en klubkultur som børnene og deres forældrene identificerer sig med.

 - Tilbyde aktiviteter året rundt f.eks.: Åbæk tur, Jule sejlads, Forældre sejlads.

 - Kvaliteten i juniorafdelingen skal gøre det attraktivt for forældre, at deres barn er medlem.


 • Sikkerhed

Sikkerhed går forud for alt andet. Procedure forefindes. Se Juniorafdelingens hjemmeside.
 

 • Træning/Sejlads

  Træning:

- Der er sejlads 3 dage om ugen. Dvs. mandag og onsdag sejles der fra kl. 18.00 til 20.00.

- Tirsdag er der træning for alle, der har lyst til at lære mere. Tirsdagssejladsen er for øvede og kapsejlere/storjoller.

- Sejlerne er opdelt i begynder, øvede og kapsejlere/storjoller. 

Vores træning bygger på Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) udarbejdet af DS. Resultater skal udøves via delvis selvorganiseret leg og målrettet træning i balance:

 - Der lægges altså vægt på, at træningen er alsidig og inspirerende for sejlerne for på den måde at tilgodese fastholdelse af dem.

 - Derfor skal der selvfølgelig også være plads til hygge.

  Stævner:

- I Sydkredsen afholdes der 4 stævner hvert år, som alle kan deltage i. 

- Vi ser gerne, at man tager med ud til kredsstævnerne/aktiviteterne for at bakke op omkring disse, da dette giver god mulighed for at udvikle sig som sejle. Derudover er der rig lejlighed til at være sammen og danne venskaber på kryds og tværs.

- Det tilstræbes at en træner tager med på vandet for at hjælpe sejlerne, så de kan føle sig trygge samt får hjælp og vejledning ude på vandet. Trænerens 1. prioritet er dog at hjælpe til ved stævnet hvis nødvendigt.


Somm
er / vinter:

-Der sejles sommersejlads fra sidste lørdag i april til sidste lørdag i oktober.

-Vintertræningen starter den første weekend i november og slutter til påske. Der trænes lørdag eller søndag. Det er et krav, at alle der sejler vintersejlads sejler med tørdragt.


Uddannelse:

- I juniorafdelingen finder vi det meget vigtigt, at vores trænere kommer på kursus. Dette er for at videreudvikle deres færdigheder, så træneren kan komme tilbage med ny inspiration, til gavn for vores sejlere.


Det sociale:

- Socialt orienterede aktiviteter prioriteres højt, hvor det er muligt. Vi vil arbejde for at styrke sejlernes selvværd via gensidig respekt. De skal lære at tage ansvar overfor sig selv og andre. De skal lære af hinanden, sikre gruppesammenhold og respekt for vores natur.


Trænere:

- Ungdomssejlerne vil blive trænet af frivillige forældre og evt. en lønnet træner. Vi lægger stor vægt på, at alle der træner i juniorafdelingen, har været på et eller flere kursus under Dansk Sejlunion.


Grej:

Vedligehold:

- Vores joller incl. tilhørende udstyr skal løbende efterses og vedligeholdes. Hvor det er formålstjenligt, skal det opdateres svarende til nyt udstyr.

- Ledsagergrej og hjælpeudstyr skal vedligeholdes forebyggende, hvor det er formålstjenligt.

- Vedligeholdelse af grej, hvor det drejer sig om sikkerhed, skal til enhver tid efterleve det, som grejet er tiltænkt.


Bådtyper:

- Som det fremgår af vores mission, satser vi på flere jolletyper for at tilgodese både bredden og eliten af sejlere.

- Vores strategi omkring bådtyper er pt.:

- Optimistjolle

- RS Tera – Pro / Sport

- Laser – Standard / Radial / 4.7

- Feva

- Windsurfing


Økonomi:

- ASC´s tilbud om sejlsport skal være konkurrencedygtig i forhold til øvrige fritidstilbud i kommunen.

- Da juniorafdelingen ikke er selvfinansierende, er den en del af ASC og får midler via ASC’ budget.

- Der stilles også økonomiske midler til rådighed via Elite-Aabenraa.


ASC:

- Sejlklubbens ungdomsafdeling bygger primært på forældrenes indsats og samarbejde. Juniorudvalget, som leder afdelingen, består af de unges forældre.

- Udvalget referer til ASC bestyrelse.

 

-- ASC / Juniorudvalget 2011 --