Kontaktpersoner i Juniorafdelingen   

   
Trænere Navn Mobilnr.
Mandag og Onsdag 17.45-20.00 Klaus Petersen 27 14 53 37
Mandag og Onsdag 17.45-20.00 Peter Maindal 21 34 10 00
Mandag og Onsdag 17.45-20.00    
Mandag og Onsdag 17.45-20.00 Jessie Krag 21 36 39 66
Mandag og Onsdag 17.45-20.00 Max Horup 41 67 68 40
     
Juniorafdelingens udvalg    
Medlemmer og kontingenter Ulla Krag 21 70 18 76
Depot / grej / skur Lars Hansen 40 26 54 31
Følgebåde Klaus Eichler 22 26 43 01
Diverse Jes Krag 25 39 50 45
Træner Klaus Petersen 27 14 53 37
Træner nybegynder    
Hjemmeside / mail / sms Henrik Behrens 30 95 97 13
Trænerrepræsentant  Peter Maindal 21 34 10 00
     
Øvrige    
Aabenraa Sejl Club / Formand Mogens Kirkelund  
Havnemester / Kontor Jens Jacob Sørensen 40 42 33 46

Benzin

Tidspunkt Kl. 17.45 ønskes alle følgebåde klar til afgang :

Bådene: Vi har 6 ledsagebåde. Alumaster samt nr. 1 - nr. 5.   Nøgler og ”dødmands-snor” bringes fra det østlige juniorskur til bådene og monteres / sættes i, så bådene er klar til start. Yderligere skal motorerne sænkes i vandet og benzinen tilsluttes inden træningsstart. Efter træning løftes motorerne op af vandet igen, - nøgler og ”dødmands-snor” returneres til juniorskur.

Benzintanke 6 stk. Benzintanke bringes fra benzinburet i materialegården ned til hver enkelt følgebåd, - tankene tilsluttes og brændstofslangerne pumpes hårde. HUSK at nr. x er en totaks motor (1 % olie)
Tankene skal helst være fulde men skal min. være ó-fuld ved træningens start. Ved endt træning returneres tankene til det aflåste gitterbur og materialegården aflåses ligeså.

Benzin refill Når tankene er under halv, skal de fyldes op med blyfri 95´ Der tankes på F24-tanken,- betales med kontokortet i mappen, - kvittering printes og opbevares også i mappen, der efterfølgende stilles på plads. Udstyr/Materiel      Trækvogn ( - står ved benzinskuret ) 1 sæt arbejdshandsker, opbevares sammen med nøgler i det østlige juniorskuret 1 stk. D-nøgle samt 1 stk. F-nøgle udleveres til gruppen Adgang til benzin mappe med kort til F24 som står i skuret Bemanding Én person udpeges som den ansvarshavende. Telefonkæde laves.

Bøjer

Tidspunkt

Bøjer, synk og tovværk bringes fra juniorskur ned i bådene. ( Dette kan gøres i sammenarbejde med ”Benzinholdet” ) Efter træning returneres bøjer, synk og tovværk til juniorskur, hvor det hænges / sættes på plads.
Bådene udrustes normalt som følger:
• Lærlingen,           2 sæt bøjer, synk og tovværk + 1 stikbold 
• Turbomåsen,       3 sæt bøjer, synk og tovværk + 1 stikbold 
• Alumaster            5 sæt bøjer, synk og tovværk
Udrustningen kan variere i forhold til 

Vedligehold af bøje-materiel Fremstilling af nye synk, hvis antal er dalende eller kvaliteten er for dårlig Nyt tovværk kan efterlyses i ASC (-opslag om udtjente fald og skøder! ) 

Udstyr/Materiel Murbør og trillebør samt bøjer, synk og tovværk står i juniorskuret. 1 stk. F-nøgle udleveres til holdet Bemanding Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan samt hvorledes pludselige afbud håndteres (f.eks. telefonkæde ) Én person udpeges som den ansvarshavende.

Handymand

Tidspunkt Man- og Onsdage 18.00-19.30 ( - imens de unge mennesker er på vandet) Opgaver Reparation og vedligehold af materiel og bygninger. Der er hér tale om hyggeholdet, der måske over flere aftener taler om hvad og hvordan, - og så pludselig sker der noget…. Det handler om at have ”lange ører” og fornemmelse for nytteværdi og holdbarhed, - lidt fantasi og kreativitet er heller ikke at foragte i blandt mandskabet.
Opgaverne kunne f.eks. være:
• Maling / opfriskning af omklædningsrummene
• Indretning af div. rum i junior-skurene
• Opfinde systemer der gør det nemt at holde orden (f.eks. afgrænsede   områder med kroge etc. for opbevaring af 3 sæt bøjemateriel …)
• Opbygning af jollereoler til vinteropbevaring i sejlskuret
• Nye / flere hyldeknægte til Laser sejl
• Vedligehold af jolleplankerne
• Etablering af hyggeligt grill-hjørne / udv. opholdssted
• Diverse andre forbedringer for få midler….
• Sammenkald / opfordring / invitation til fælles aktiviteter som f.eks. udv.
maling af skure o. lign.
• Hjælpe ”Benzinholdet” og ”Bøjeholdet” med rep./ vedligehold af trailere, jollevogne, trækvogne mm.
• Feje og rydde op i skurene
• Reparation af joller og udstyr.
• Etc. Etc. …. Udstyr/ Materiel Nødvendige indkøb skal aftales med / godkendes af Juniorformanden Juniorafdelingens værktøjskasse står til rådighed. Spørger vi pænt kan vi sikkert også låne værktøj af havnemesteren… Lidt af dit eget værktøj med i bagagerummet kan jo måske også løse opgaven! Bemanding Gruppe á i alt 8-10 personer. Gruppen planlægger selv de forestående opgaver Én person udpeges som kontaktperson.