Aabenraa Sejl Club ligger stor vægt på sikkerheden omkring børnenes sejlads.

Klubben anser det for at være meget vigtig at børnene hele vejen igennem får en sund holdning til sikkerhed til søs. Vi har ikke mange, men til gengæld vigtige sikkerhedsregler:

Alle skal kunne svømme mindst 200 m.  Klubben afholder, når det er muligt, svømmeprøve for nye sejlere, men i øvrigt forudsætter vi, at forældrene selv er ansvarlige for, at børnene kan svømme.

Al sejlads foregår med rednings- eller svømmevest.

Jollerne er synkefrie, d.v.s. i stand til i bordfyldt stand at kunne bære en voksen.

Al træning i klubregi foregår med ledsagelse af mindst én af klubbens instruktørbåde / følgebåde / ledsagebåde.

Sommer sejlads:

C – sejlere:

 1. 1-4 sejlere min. 1 stk. ledsagebåd.

 2. 5-20 sejlere min. 2 stk. ledsagebåd (en af bådene kan ligge klar til afgang i havnen).

 3. 21-30 sejlere min. 3 stk. ledsagebåde (en af bådene kan evt. ligge klar til afgang i havnen).

B – sejlere, A – sejlere (kapsejlere), Storjoller:

 1. 1 stk. ledsagebåd pr. 10 sejlere i alt (B + A / kapsejlere + Storjoller).

 2. VHF radio.

 3. Ledsagebåde skal kunne komme til hjælp inden for 5 min.

 4. Hvis B) og C) ikke kan overholdes gælder følgende: Min. 1 stk. ledsagebåd pr. 10 joller pr. hold.

Generelt:

 1. Der skal være en VHF radio om bord på alle ledsagebåde.

 2. Brovagt med VHF radio samt sikkerhedsvest.

 3. Bådfører skal være over 16 år.

 4. Duelighedsbevis eller motorbådskørekort ved motor over 25 HK.

 5. Der skal være et komplet nødanker om bord.

Vinter sejlads:

Perioden fra standernedtagning til standerhejsning.

 1. 1-20 sejlere min. 2 stk. ledsagebåd.

 2. 21-30 sejlere min. 3 stk. ledsagebåde (en af bådene kan evt. ligge klar til afgang i havnen).

Generelt:

 1. Der skal være en VHF radio om bord på alle ledsagebåde.
 2. Bådfører skal være over 16 år.

 3. Duelighedsbevis eller motorbådskørekort ved motor over 25 HK.

 4. Der skal være et komplet nødanker om bord.

Sejlads udenfor træning: 

Det er forælderens ansvar om sejlerne må sejle udenfor træning. Klubben anbefaler at sejlerne ikke sejler alene. Trænerne rådgiver med om en sejler er klar til vintersejlads eller selvtræning.

Vintersejlads foregår med sikkerhedsmæssigt forsvarlig beklædning, d.v.s. tørdragt og fiberpels el. lign.