Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

For at kunne deltage i kapsejlads i ASC og andre klubber kræves et målebrev fra Dansk Sejl Union. Er din båd ikke målt eller  sker der ændringer med dine sejl, kan du bestille en måling ved en af klubbens målere.

Måling kan aftales med:

Harald Christensen tlf.: 74629595
Bjarne Jørgensen tlf.: 74628905

 

Når du skal have båden målt

http://www.websejler.dk/da/start kan du se om din båd tidligere er blevet målt, så du måske kun skal forny dit målebrev.

Under målingen må båden kun indeholde sejl og sikkerhedsudstyr.
Se link til Dansk Sejlunions målekondition på http://dh.websejler.dk/da/maaletrim

Priser for måling af sejl og båd

Komplet måling - rig, sejl, skrog og vejning 300 kr.
Komplet standardmåling - rig, sejl og fribord 175 kr.
Løse sejl, pr. sejl 50 kr.
Få/mindre ændringer på skrog og rig 50 kr
Vejning* 100 kr.
Tillæg for udenbys målinger m.m. +50% + kørsel
Sejlknap pr. sejl til Dansk Sejl Union 50 kr.
Målebrev til Dansk Sejlunion ca. 300 kr.

 

*Ved vejning aftales kranpris og tidspunkt med ASC's havnemester tlf.: 74628985

Vægten hentes og bringes af bådejeren hos:

JS Denmark v/ Jesper Skouenborg
Brændbjerg 17, 6100 Haderslev
Tlf.: 7458 4525

Nye sejl måles og får isat sejlknap hos autoriseret sejlmager.

Betaling for måling afregnes med og går ubeskåret til ASC.

Aabenraa Sejl Clubs æresmedlem Henrik Reese udtaler mindeord om vor netop afdøde "sejlerprins"

Se mere på www.minbaad.dk

 

                                                                       Aabenraa Sejl Club 2012

SEJLADSBESTEMMELSER 

 

 

 

 

Vi er en lille gruppe sejlere, der sejler 'Up and Down' kapsejlads efter de internationale/Dansk Sejlunions regler.

For at få et så retfærdigt resultat som muligt, har Harald og Bjarne målt vore både ud, efter Dansk Handicap måleregler i et DH-målebrev.

Vi har sejlet hver torsdag fra maj til oktober, på nær i sommerferien. Det er sjovt og giver en god sejlerrutine i al slags vejr.

Vi har delt bådende op i tre bådklasser: