Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Formål:

 - At fremme udbredelsen af sejlsport som fritidsinteresse og idræt for unge under 25 år i Aabenraa Kommune

Vision:

 - 100 sejlere på vandet.

Mission:

 - At skabe sejlerbredde indenfor området:

 • Begyndere
 • Øvede
 • Storjoller
 • Kapsejlere
 • At sikre talentudvikling via træning og deltagelse i kapsejladser
 • At sikre fastholdelse af unge som vægter tur- og hyggesejlads
 • At sejlerne får styrket deres sociale udvikling
 • Talent skabes ved satsning fra begyndere til kapsejlere

Strategi:

 • Samarbejde:

- Arbejdet i juniorafdelingen hviler på frivilligt arbejde fra klubbens og forældrenes side.

- Forældrene forventes at deltage i afdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitetstilrettelæggelse samt vedligeholdelse af det anvendte grej.

- Aabenraa Kommune og Aabenraa Sejl Club vil i samarbejde arbejde for at gavne talentudviklingen af klubbens ungdomssejlere.
- Samarbejdet er intenst for at få Elite Aabenraa projektet til at leve op til målsætningerne i Elite Aabenraa-konceptet:

- Aabenraa Sejl Club stiller trænere og  diverse materiale til rådighed.
- Aabenraa Kommune stiller administrativ hjælp til rådighed.


 • Tilgang

Nybegyndere optages hovedsageligt to gange i sejlersæsonen. Ved sæson start og lige efter skolernes sommerferie.

 - Drenge og piger i alderen 8-11 år starter som optimister
 - Teenagere i alderen 12-15 år starter i Tera jolle

Rekruttering sker via: 

- Skumsprøjt i svømmehallen marts måned / Optimist / Tera

- Aktiv ferie i skolernes sommerferie

- Annoncering i dagspressen / plakater / klubblad

 

 • Fastholdelse

For at fastholde sejlerne fokuseres på flg. områder:

 - Det skal være sjovt at sejle.

 - At tilbyde et bredt udvalg af jolletyper.

 - Alsidig og varierende trænings- / sejlaftener.

 - God information, kommunikation og åbenhed i klubben.

 - Involvere sejlerne og forældre i klubbens aktiviteter og opgaver.

 - At tilbyde børn og teenagere tur- og hyggesejlads i stedet for kapsejlads.

 - At tilbyde talentudvikling via undervisning, træning og kapsejladsdeltagelse.

 - At skabe en klubkultur som børnene og deres forældrene identificerer sig med.

 - Tilbyde aktiviteter året rundt f.eks.: Åbæk tur, Jule sejlads, Forældre sejlads.

 - Kvaliteten i juniorafdelingen skal gøre det attraktivt for forældre, at deres barn er medlem.


 • Sikkerhed

Sikkerhed går forud for alt andet. Procedure forefindes. Se Juniorafdelingens hjemmeside.
 

 • Træning/Sejlads

  Træning:

- Der er sejlads 3 dage om ugen. Dvs. mandag og onsdag sejles der fra kl. 18.00 til 20.00.

- Tirsdag er der træning for alle, der har lyst til at lære mere. Tirsdagssejladsen er for øvede og kapsejlere/storjoller.

- Sejlerne er opdelt i begynder, øvede og kapsejlere/storjoller. 

Vores træning bygger på Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) udarbejdet af DS. Resultater skal udøves via delvis selvorganiseret leg og målrettet træning i balance:

 - Der lægges altså vægt på, at træningen er alsidig og inspirerende for sejlerne for på den måde at tilgodese fastholdelse af dem.

 - Derfor skal der selvfølgelig også være plads til hygge.

  Stævner:

- I Sydkredsen afholdes der 4 stævner hvert år, som alle kan deltage i. 

- Vi ser gerne, at man tager med ud til kredsstævnerne/aktiviteterne for at bakke op omkring disse, da dette giver god mulighed for at udvikle sig som sejle. Derudover er der rig lejlighed til at være sammen og danne venskaber på kryds og tværs.

- Det tilstræbes at en træner tager med på vandet for at hjælpe sejlerne, så de kan føle sig trygge samt får hjælp og vejledning ude på vandet. Trænerens 1. prioritet er dog at hjælpe til ved stævnet hvis nødvendigt.


Somm
er / vinter:

-Der sejles sommersejlads fra sidste lørdag i april til sidste lørdag i oktober.

-Vintertræningen starter den første weekend i november og slutter til påske. Der trænes lørdag eller søndag. Det er et krav, at alle der sejler vintersejlads sejler med tørdragt.


Uddannelse:

- I juniorafdelingen finder vi det meget vigtigt, at vores trænere kommer på kursus. Dette er for at videreudvikle deres færdigheder, så træneren kan komme tilbage med ny inspiration, til gavn for vores sejlere.


Det sociale:

- Socialt orienterede aktiviteter prioriteres højt, hvor det er muligt. Vi vil arbejde for at styrke sejlernes selvværd via gensidig respekt. De skal lære at tage ansvar overfor sig selv og andre. De skal lære af hinanden, sikre gruppesammenhold og respekt for vores natur.


Trænere:

- Ungdomssejlerne vil blive trænet af frivillige forældre og evt. en lønnet træner. Vi lægger stor vægt på, at alle der træner i juniorafdelingen, har været på et eller flere kursus under Dansk Sejlunion.


Grej:

Vedligehold:

- Vores joller incl. tilhørende udstyr skal løbende efterses og vedligeholdes. Hvor det er formålstjenligt, skal det opdateres svarende til nyt udstyr.

- Ledsagergrej og hjælpeudstyr skal vedligeholdes forebyggende, hvor det er formålstjenligt.

- Vedligeholdelse af grej, hvor det drejer sig om sikkerhed, skal til enhver tid efterleve det, som grejet er tiltænkt.


Bådtyper:

- Som det fremgår af vores mission, satser vi på flere jolletyper for at tilgodese både bredden og eliten af sejlere.

- Vores strategi omkring bådtyper er pt.:

- Optimistjolle

- RS Tera – Pro / Sport

- Laser – Standard / Radial / 4.7

- Feva

- Windsurfing


Økonomi:

- ASC´s tilbud om sejlsport skal være konkurrencedygtig i forhold til øvrige fritidstilbud i kommunen.

- Da juniorafdelingen ikke er selvfinansierende, er den en del af ASC og får midler via ASC’ budget.

- Der stilles også økonomiske midler til rådighed via Elite-Aabenraa.


ASC:

- Sejlklubbens ungdomsafdeling bygger primært på forældrenes indsats og samarbejde. Juniorudvalget, som leder afdelingen, består af de unges forældre.

- Udvalget referer til ASC bestyrelse.

 

-- ASC / Juniorudvalget 2011 --

Juniorklubmester i Aabenraa Sejl Club 2013

Der blev dystet i 9 forskellige jollekategorier:

Laser Standard  
Laser Radial  
Laser 4.7  
Feva  
Tera Pro  
Tera Sport  
Feva  
Opti. B  
Opti. C  


Opti. bedste begynder      

 

Juniorklubmester i Aabenraa Sejl Club 2012

Der blev dystet i 8 forskellige jollekategorier:

Laser Standard Mathias J. Andersen 
Laser Radial Jessie Krag
Laser 4.7 Johannes Jebsen
Tera Pro Cecilie Damgård Jensen
Tera Sport Lukas Krag
Feva Charlotte Schmidt / Mikkel Denker
Opti. B Ditte Lindgren
Opti. C Benjamin Krag


Opti. bedste begynder     Anna Edelvold

 

Juniorklubmester i Aabenraa Sejl Club 2011

Der blev dystet i 9 forskellige jollekategorier:

Laser Standard Mathias J. Andersen 
Laser Radial Andrè Condamine
Laser 4.7 Jes Krag
Tera Pro Johannes Jebsen
Tera Sport Cecilie D. Jensen
Feva Charlotte Schmidt / Mikkel Denker
Opti. B dreng Jonas Havemann
Opti. C dreng Anders L. Clausen
Opti. C pige Thea Maindal
Opti. bedste begynder     Ditte Lindgren

Engang i 70’erne sad Bruce Kirby i sit hjem og fandt på idéen til at konstruere en simpel strandjolle, der skulle være nem at sejle og transportere. Han forstillede sig, at den eksempelvis skulle kunne komme på taget af en bil. Dette medførte, at båden i starten faktisk ikke havde nogen form for trim-muligheder, hvilket man så senere påførte.

Skroget er 4,3 meter langt og 1,3 meter bredt. Den sejles af en person, og det kan gøres i flere forskellige vægtklasser, da der er forskellige rigstørrelser man kan udstyre den med. Alle Laserskrog er ens i størrelse, men der findes tre anerkendte rigstørrelser man kan sejle i.

 

Størrelse

Vægt

Areal

Laser Standard

80+

7.06 m2

Laser Radial

55-72 kg

5,7 m2

Laser 4,7

50-55 kg

4,7 m2

 

I Aabenraa Sejlklub har vi 29 Laserjoller, og ved hver træning (Mandag og Onsdag) er der ca. 5-8 aktive joller.

Tilbage til Jolletyper

lr at sejle 1

lr at sejle 3

lr at sejle 4

Aabenraa Sejl Club tilbyder

Aabenraa Sejl Club har som målsætning at lære børn at sejle, styrke deres sociale udvikling samt give dem færdigheder til deltagelse i kapsejlads, hvis de har lyst.

Færdigheder på vandet søges opnået ved kvalificeret undervisning på land og vand som skal give børnene tryghed og glæde ved at sejle. I den videre udvikling tages der hensyn til den enkeltes udvikling i både alsidighed og den sportslige aspekt.

Arbejdet i juniorafdelingen hviler på frivilligt arbejde fra klubbens og forældrenes side. Juniorudvalget som leder afdelingen, består af de unges forældre og referer til ASC bestyrelsen.

lr at sejle 5 

Hvordan

Er du mellem 8-12 år sejler du typisk i en Optimistjolle og er du mellem 12-15 år sejler du typisk en Tera jolle

Du skal kunne svømme ca. 200 meter med svømmevest. Det er dine forældres accept, der er gældende. Især i de første år er det vigtigt, at de helt unge får en stærk støtte fra både mor og far.

I sommerhalvåret trænes/sejles der mandag og onsdag fra 18:00 - 20:00. Vi mødes ved pige- og drenge omklædningsrummene, hvor en træner vil være klar til at tage imod dig og dine forældre. Afslutningsvis er der skippermøde og socialt samvær. Om vinteren er der teoriundervisning samt sejlads for de øvede.

De første tre gange man kommer til træning koster det ikke noget. Du skal som ny sejler være påklædt så det svarer til vejret på vandet. Klubben stiller sejlergrej, svømmevest og våddragt til rådighed.

Sikkerhed går forud for alt andet. Der sejles altid med minimum svømmevest og kun når vejret tillader det. Der vil være ledsagerbåde og trænere som følger sejlerne på vandet. Bådene er udstyret med VHF-radio så der til stadighed er kontakt til en brovagt (forældre) med VHF på land.

Skulle du have lyst til at sejle koster det et årskontingent samt leje af en begynderjolle - se priserne under takstblad. Vest og påklædning må man selv anskaffe sig. Din træner kan henvise til udstyrsforretning.

Trænerstaben består af såvel voksne (forældre med sejlererfaring) og unge erfarende jollesejlere.

Alle trænere er uddannet gennem Dansk Sejlunions instruktør kurser.

Arbejdet i juniorafdelingen bygger på frivilligt arbejde, derfor er det vigtigt at alle forældre bidrager med involvering i aktivitetsplanlægning, opsyn, forplejning, transport og vedligeholdelse af grej.

I Lillebælt sydkreds afholdes der hvert år fire stævner som alle kan deltage i. Lige når skolerne starter sommerferie afholdes der sommerlejr med deltagelse af sejlere, forældre og deres søskende.

Løbende information sikres via facebook, E-mail samt Mobilnummer -> SMS

Mere uddybende information finder de på denne hjemmeside.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook logo 

lr at sejle 2 

Optimistjollen er en 60 år gammel konstruktion, som Clark Mills stod bag.
Den er 2,3 meter lang og 1,13 meter bred og bygget i glasfiber. Det er typisk denne jolle man
lærer det at sejle i fra 7-14 års alderen, fordi den er så enkel og nem. 
Dens karakteristiske firkantede og fladbundede skrogform er med til at gøre den svær at
kæntre. 

Optisejlere er delt op i C-sejlere, B-sejlere og A-sejlere hvor C-sejlerne er begynderne og 
A-sejlerne er de mest øvede.


 

Hvordan foregår det?
Al træning i klubregi foregår med ledsagelse af mindst én af klubbens trænerbåde/følgebåde.
C-optimister er altid ledsaget af følgebåde, der er bemandet med voksne trænere og hjælpere.
Optimistjollerne er synkefrie, dvs. i stand til i bordfyldt stand at kunne bære en voksen.
Alle skal bære redningsvest/svømmevest.

Beklædning
Vi foreslår solidt regntøj og gummistøvler/tennissko. Eventuelt senere en våd/tørdragt.

Hvad skal jeg
-Du skal være mindst 7 år. Gerne 8 år. 
-Du skal kunne svømme ca. 200 meter (med vest). Det er dine forældres accept der er gældende.
-Du skal møde op i sejlklubben efter nærmere besked. Dette fås ved indmeldelse.
Herefter trænes der om mandagen og om onsdagen fra 17.45 til 20.00. 

Tilbage til Jolletyper