Trænerpolitik i juniorafdeling.

Juniorafdelingens trænerstab består af såvel voksne (forældre med sejladserfaring) og unge trænere (erfarne jollesejlere).

Alle trænere bør gennemgå Dansk Sejlunions junior og ungdomsinstruktørkurser eller have tilsvarende uddannelser. Udgifter til kurserne betales af klubben. Trænerne søges løbende udviklet ved opfølgningskurser og ved at deltage som assistenter for mere erfarne trænere.

Koordinatoren for trænerne forestår planlægningen i samarbejde med trænergruppen.

Der laves planer for træningen og undervisning, en sommer og en vinter sæson.

Vintertræning kan evt. foregå med / i naboklubber.

De enkelte trænere laver programmer for deres træning herunder målsætning for de enkelte sejlere i deres gruppe. Hertil benyttes Diplom sejlerskolen.

For optimist sejlere trænes der på 3 niveauer, begyndere, øvede og kapsejlere. Hver gruppe trænes primært af samme træner, sæsonen igennem, således at kontinuiteten i undervisningen samt kontakten til sejleren bliver bedst mulig.

Storjolle sejlerne trænes særskilt.

Der indkøbes sejltøj til alle trænere som er påbegyndt DS træneruddannelse.

Juniorudvalget d. 2012.04.24

Jollepolitik i juniorafdelingen.

Juniorafdelingen råder over et vist antal joller til udlejning. Dette for at ingen skal ud og investere i joller uden at have prøvet at sejle. Jollerne udlejes efterset og sikkerhedsmæssige forsvarlige.

Udlejningsregler:

Det er juniorudvalgets klare overbevisning at jolleudlejning/vedligeholdelse skal hvile i sig selv og at jollerne skal være afskrevet efter 6 - 10 år afhængig af jolletype. Dette klares ved at sætte lejeprisen efter anskaffelsesprisen divideret med afskrivningsperioden. Vedligeholdelse påhviler lejer.

Optimistjolle klasse 1 er forbeholdt begyndere.

Øvrige joller udlejes på gældende bestemmelser.

Juniorudvalget 2012.04.24

Forældrepolitik i juniorafdelingen.

Der lægges vægt på, at styrke forældrenes deltagelse i Juniorafdelingens arbejde, dels i den daglige sejladstræning og i forbindelse med sommerlejr og kapsejladsstævner. Ligeledes bør forældre inddrages i den daglige udformning samt vedligeholdelse af Juniorafdelingens materiale.

Arbejdet i juniorafdelingen hviler på frivilligt arbejde fra klubbens side og vi håber derfor på at få hjælp fra forældrene. Klubben vil opfordre forældrene til at hjælpe med arbejdet i juniorafdelingen, både de forældre der ikke er medlem og dem som er medlem af klubben.

Forældrene opfordres til at deltager i juniorafdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitets tilrettelæggelse og vedligeholdelse af juniorafdelingens materiale. Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres børn, til sejladser, lejre eller lignende.

Forældrene opfordres til at støtter barnet i at sejle efter Juniorafdelingens sikkerhedsregler samt søsportens sikkerhedsråd.

Juniorafdelingen har en forældrekontakt person, da en del forældre bliver, mens deres børn bliver undervist.

Klubben har ind til videre lagt fokus på bredde- og elitesejlads.

Juniorudvalget 2012.04.24

Her kommer procedure til at stå...

 

-PROJEKTOPLÆG-

Aabenraa Sejl Club ligger stor vægt på sikkerheden omkring børnenes sejlads.

Klubben anser det for at være meget vigtig at børnene hele vejen igennem får en sund holdning til sikkerhed til søs. Vi har ikke mange, men til gengæld vigtige sikkerhedsregler:

Alle skal kunne svømme mindst 200 m.  Klubben afholder, når det er muligt, svømmeprøve for nye sejlere, men i øvrigt forudsætter vi, at forældrene selv er ansvarlige for, at børnene kan svømme.

Al sejlads foregår med rednings- eller svømmevest.

Jollerne er synkefrie, d.v.s. i stand til i bordfyldt stand at kunne bære en voksen.

Al træning i klubregi foregår med ledsagelse af mindst én af klubbens instruktørbåde / følgebåde / ledsagebåde.

Sommer sejlads:

C – sejlere:

 1. 1-4 sejlere min. 1 stk. ledsagebåd.

 2. 5-20 sejlere min. 2 stk. ledsagebåd (en af bådene kan ligge klar til afgang i havnen).

 3. 21-30 sejlere min. 3 stk. ledsagebåde (en af bådene kan evt. ligge klar til afgang i havnen).

B – sejlere, A – sejlere (kapsejlere), Storjoller:

 1. 1 stk. ledsagebåd pr. 10 sejlere i alt (B + A / kapsejlere + Storjoller).

 2. VHF radio.

 3. Ledsagebåde skal kunne komme til hjælp inden for 5 min.

 4. Hvis B) og C) ikke kan overholdes gælder følgende: Min. 1 stk. ledsagebåd pr. 10 joller pr. hold.

Generelt:

 1. Der skal være en VHF radio om bord på alle ledsagebåde.

 2. Brovagt med VHF radio samt sikkerhedsvest.

 3. Bådfører skal være over 16 år.

 4. Duelighedsbevis eller motorbådskørekort ved motor over 25 HK.

 5. Der skal være et komplet nødanker om bord.

Vinter sejlads:

Perioden fra standernedtagning til standerhejsning.

 1. 1-20 sejlere min. 2 stk. ledsagebåd.

 2. 21-30 sejlere min. 3 stk. ledsagebåde (en af bådene kan evt. ligge klar til afgang i havnen).

Generelt:

 1. Der skal være en VHF radio om bord på alle ledsagebåde.
 2. Bådfører skal være over 16 år.

 3. Duelighedsbevis eller motorbådskørekort ved motor over 25 HK.

 4. Der skal være et komplet nødanker om bord.

Sejlads udenfor træning: 

Det er forælderens ansvar om sejlerne må sejle udenfor træning. Klubben anbefaler at sejlerne ikke sejler alene. Trænerne rådgiver med om en sejler er klar til vintersejlads eller selvtræning.

Vintersejlads foregår med sikkerhedsmæssigt forsvarlig beklædning, d.v.s. tørdragt og fiberpels el. lign.

Terajollen er en forholdsvis ny jolletype man kan sejle, hvis man har sejlet 
optimistjolle et par år, og gerne vil videre, og sejle hurtigere.  

Den er bygget i et vedligeholdelsesfrit materiale, som hedder polyethylene. 
Fordelen ved dette er at det kan tåle meget belastning såsom slag og sådan noget, som 
optimistjollen jo tager desideret skade af. Derudover er den, ifølge producenten, billig og enkel.

De mere sejltekniske fordele er at den er nem at rejse op efter kæntring, nem at transportere, og
planer/surfer tidligt ved højere hastighed, og det er mægtig sjovt.

Den kan sejles af børn mellem 30 og 60 kg, fordi den ligesom laserjollen kan udstyres med
forskellig størrelse sejl. Børn under 40 kg anbefales at sejle "Tera Sport" (3,7m2) og børn over 40 kg
kan sejle "Tera Pro" (4,8m2).

I Aabenraa Sejlklub koster det 2.500 kr. at leje en Terajolle om året.

   
                            Tera Pro

                       
                                                 Tera Sport 

                                                   Tilbage til Jolletyper