Torsdag d. 13.10.2011 afholdtes medlemsmøde angående broprojektet.


Formanden Peter Maindal(PM) byder de ca. 100 medlemmer velkommen og præsenterer dagsordnen. Jesper Baungaard blev af bestyrelsen bedt om at agere ordstyrer.

Første punkt er fremlæggelsen af finansieringsforslaget som præsenteres af klubbens kasserer Carsten Schmidt(CS).

Det har været muligt at tilvejebringe en finansiering på 7.085.000 kr. fordelt på lån fra Nykredit på 2,5 mil. kr., 1.585 tkr. fra obligationer og 3,0 mil. kr. som anlægslån af en ekstern investor. Derudover kommer de ca. 380.000 kr., der er opsparet som følge af forhøjelsen af pælelejen i 2011.

 

Til finansiering af nyt broanlæg, som blev besluttet iværksat på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2010 (se nedenfor) udsteder Aabenraa Sejl Club obligationer á 5.000 kr. pr. stk.

Prospekt og tegningsblanket kan hentes ved nedenstående links (klik på teksten).
Prospekt og tegningsblanket kan også afhentes på havnekontoret eller i Danske Bank (Storegade), Nordea (Storegade), Frøs Herreds Sparekasse (Madevej) eller Kreditbanken (H.P. Hanssens Gade)

Link: Se prospektet her
Link: Se også Finanstilsynets godkendelse af prospektet her

Interesserede bedes benytte ovennævnte prospekt og tegningsblanket ved tegning af obligationer. Tegningsblanketten skal udfyldes, underskrives og indsendes til Aabenraa Sejl Clubs kontor snarest muligt og inden den 31. august.

De tegnede obligationer skal indbetales til ASC inden den 16. september.

For yderligere information henvises til informationsmøder den 10. maj og den 24. maj.
Endvidere står kasserer Carsten Schmidt og formand Peter Maindal naturligvis gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål m.v. i forbindelse med projektet.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at en stor opbakning fra klubbens medlemmer er afgørende for projektets gennemførelse.