Hermed billede af prototypen til de trapper vi tilbyder medlemmerne at anskaffe.

Trapperne bliver i den endelige udformning modificeret så de ser lidt lettere ud, og højden bliver ændret.

Der vil blive fremstillet 2 typer, som begge har en bredde på 30 cm:

Antal trin 2 strin 3 trin
Højde 40 cm
60 cm

 

Trapperne bliver forberedt til montering af en stolpe til at holde i.  Denne stolpe kan tilkøbes.

Trapperne laves lokalt, og priserne vil være:

Antal trin 2 strin 3 trin
Pris 850 kr
850 kr

Tillæg for stolpe = 250,00 kr.

Bestil trappen på ovenstående formular, eller send en mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klubben har vedtaget, at der kun må anvendes denne type af trappe, hvorfor bestyrelsen anbefaler bestilling af trapper hurtigst muligt.

Bestyrelsen har indgået kontrakt med NBC Marine om levering og opsætning af nyt broanlæg.

Aftalen omfatter:

  • Nedrivning af de bestående broer A, B, C og D
  • Opsætning af tunge betonflydebroer til erstatning af samme
  • Udlægning af el og vand (uden betalingsanlæg) på samtlige broer
  • Agterpæle i plastbetrukne stålrør
  • Uddybning ved servicebroerne
  • Nyt afviserværk ved indsejlingen
  • Jollebroer ved slæbestedet

Arbejdet med etablering af de nye broanlæg vil tage sin begyndelse straks efter nytår, og vil stå klar til indvielse til april.

Bestyrelsen glæder sig over den indgåede aftale, og ser med forventning frem til at følge arbejdets udførelse i løbet af de næste tre måneder.

Broprojektet er sendt i udbud blandt et antal mulige leverandører af betonflydebroer.

Der vil blive afholdt licitation den 5. december, og bestyrelsen forventer at kunne fremlægge nyt om projektets status på generalforsamlingen den 8. december.