Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

08.00 - 09.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Efter at have læst forskellige indlæg om problemer med tæring i borerørs-pæle i bl.a. Fredericia havn, blev der i foråret 2017 gennemført en dykkerundersøgelse, hvor man stikprøvevist gennemgik agterpælene for evt. tæring på det sted, hvor pælene står i havbunden, idet det var på dette sted, at pælene i Fredericia var knækket. Der blev ved denne undersøgelse ikke konstateret nogen alarmerende tæring på nogen af de undersøgte pæle hos ASC.

I sommers blev en af agterpælene ved bro F påsejlet. Det skulle under normale forhold ikke betyde noget, men den påsejlede pæl knækkede. Vi fik pælen op og kunne konstatere, at der var tæring der, hvor pælen var knækket.Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pælen var knækket på det sted, hvor plastkappen slutter, hvilket er ca. 90 cm over bunden i dette tilfælde.

Broprojektet er sendt i udbud blandt et antal mulige leverandører af betonflydebroer.

Der vil blive afholdt licitation den 5. december, og bestyrelsen forventer at kunne fremlægge nyt om projektets status på generalforsamlingen den 8. december.