Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hver dag:

kl. 09.00 - 10:00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Til finansiering af nyt broanlæg, som blev besluttet iværksat på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2010 (se nedenfor) udsteder Aabenraa Sejl Club obligationer á 5.000 kr. pr. stk.

Prospekt og tegningsblanket kan hentes ved nedenstående links (klik på teksten).
Prospekt og tegningsblanket kan også afhentes på havnekontoret eller i Danske Bank (Storegade), Nordea (Storegade), Frøs Herreds Sparekasse (Madevej) eller Kreditbanken (H.P. Hanssens Gade)

Link: Se prospektet her
Link: Se også Finanstilsynets godkendelse af prospektet her

Interesserede bedes benytte ovennævnte prospekt og tegningsblanket ved tegning af obligationer. Tegningsblanketten skal udfyldes, underskrives og indsendes til Aabenraa Sejl Clubs kontor snarest muligt og inden den 31. august.

De tegnede obligationer skal indbetales til ASC inden den 16. september.

For yderligere information henvises til informationsmøder den 10. maj og den 24. maj.
Endvidere står kasserer Carsten Schmidt og formand Peter Maindal naturligvis gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål m.v. i forbindelse med projektet.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at en stor opbakning fra klubbens medlemmer er afgørende for projektets gennemførelse.