Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

09.00 - 10.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Tilstede: Søren, Jens, Sonja, Finn, Lis og Kurt.

 • Velkomst
  Søren bød velkommen til mødet.
 • Godkendelse af referat 
 • Referatet godkendt. Vi aftaler følgende procedure: Referatet fremsendes snarest muligt, det kommenteres, inden 4 hverdage. Evt. revideret referat godkendes inden 4 hverdage, hvorefter det sendes til udvalget og til klubbens hjemmeside (Carsten)
 • Skal vi være flere i udvalget 
 • Helle og Thomas har meldt fra, vi vil gerne suppleres med 1 medlem. Alle går i tænkeboks for at finde egnet kandidat.
 • Møde med Aabenraa Kommune, Ane og Thomas 
 • Jens og Søren har holdt møde. Vi er lovet 15.000 kr. til arrangementet i 2018. Beløbet er bevilget
 • Møde med Thomas Bjørn-Lüthi om hvordan skaffer vi penge den 15. november
 • Udvalget mødes med Thomas kl. 19.00 i ASC Søren sender mail til udvalget med det reviderede regnskab
 • Lave budget for 2018
  Regnskabet for 2017 danner grundlag for budget 2018. Thomas får regnskabet tilsendt inden mødet d. 15.11 så han kan være os behjælpelig med budgettet. Søren forespørger bestyrelsen om et klubtilskud på 15.000 kr. til Havnens Dag i 2018. Nye poster til budgettet: Underholdning ved Anton Niemann, toiletvogne, udsmykning/planter, beachflag, transport og diverse aktiviteter for børn og voksne.
 • Hvem skal vi søge om penge (Sponsorer)
  Vi afventer mødet d. 15. november med Thomas
 • Aktiviteter
  Aktivitetslisten gennemgås, kontakt og ansvarsområder fordeles. Søren udgiver en revideret liste. KK sender særskilt et forslag med en tekst til aktørerne med tak for sidst og invitation til 2018, ASC sender mailen, når teksten er godkendt. På næste møde planlægges informationsmøde og møde med hjælpere. Budgettet færdiggøres og der aftales deadline for funktionsbeskrivelser.
 • Vild med Vand og referater på ASC’s hjemmeside
  Vores ønske er imødekommet, vi skal blot sende oplysningerne til Carsten. Søren informerer om udvalgets medlemmer, m.h.t. referaterne se foranstående.
 • Workshop om Vild med Vand d. 18. november i Vingsted Centret
  Udvalget deltager, Jens bliver måske forhindret. Søren tilmelder os. Programmet for dagen findes på Vild med Vands hjemmeside.
 • Eventuelt
  Intet

Næste møde:
Tirsdag d. 16.01.2018 kl 19.00

ref. KK