Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

09.00 - 10.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Tilstede: Søren, Jens, Sonja, Finn, Lis og Kurt.

 • Velkomst
  Søren bød velkommen til mødet.
 • Godkendelse af referat 
 • Referatet godkendt. Vi aftaler følgende procedure: Referatet fremsendes snarest muligt, det kommenteres, inden 4 hverdage. Evt. revideret referat godkendes inden 4 hverdage, hvorefter det sendes til udvalget og til klubbens hjemmeside (Carsten)
 • Skal vi være flere i udvalget 
 • Helle og Thomas har meldt fra, vi vil gerne suppleres med 1 medlem. Alle går i tænkeboks for at finde egnet kandidat.
 • Møde med Aabenraa Kommune, Ane og Thomas 
 • Jens og Søren har holdt møde. Vi er lovet 15.000 kr. til arrangementet i 2018. Beløbet er bevilget
 • Møde med Thomas Bjørn-Lüthi om hvordan skaffer vi penge den 15. november
 • Udvalget mødes med Thomas kl. 19.00 i ASC Søren sender mail til udvalget med det reviderede regnskab