Udskriv

sofstyr

Har du en båd, eller tænker du på at få det, må du ikke undlade at lære noget om at sejle. Derfor plejer alle eleverne i sejlerskolen at gå op til - og bestå - Praktikdelen af duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.

Denne del af prøven begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter skolebådens plads forlades. Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på skolebådens plads. Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven. Vi tilstræber at eleverne aflægger den praktiske prøve i de hold som de har sejlet i som elever i sejlerskolen, men istedet for den normale instruktør deltager en af søfartsstyrelsen udpeget censor. Du kan få mere information om duelighedsprøven her.

For at få duelighedsbeviset skal du også bestå den teoretiske del, der henviser vi til et af de mange gode aftenskole kurser som tilbydes i de fleste kommuner.

Så hvad venter du på? Tilmeld dig til sejlerskolen NU!