Udskriv

Kære medlemmer

Til information kan vi oplyse, at ASC har opsagt forpagtningsaftalen med Spisestedet Messen på grund af misligholdelse af den indgåede forpagtningsaftale.

Ny forpagter er Nina og Henrik Loff fra Krusmølle, som overtager restauranten den 1. marts 2018. Idet der forestår en mindre ombygning, vil indvielse/åbning komme til at foregår på et senere - af dem oplyst - tidspunkt.

Vi byder Nina og Henrik Loff velkommen og ser frem til et konstruktiv og spændende samarbejde.

ASC Bestyrelse