Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

fra kl. 08.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Bestyrelsen består af:

Udvalgene ledes af:

Havneudvalget består af:

Kapsejladsudvalget består af:

Sejlerskolens udvalg består af:

Tursejlerudvalget består af:

Juniorudvalget består af:

Har du tilmeldt ASC til Betalingsservice?

Hvis ikke, så følger her en opfordring til at gøre det snarest.

På grund af stadigt stigende omkostninger til administration m.v., har bestyrelsen besluttet, at medlemmer, som ikke er tilmeldt automatisk betaling via Betalingsservice, skal pålægges gebyr, til dækning af disse omkostninger.

Baggrunden for beslutningen er, at sejlklubben udsender opkrævninger af kontingent og pladsleje m.v. via Betalingsservice, som inddriver pengene via den månedlige Betalingsservice-oversigt, hvilket dels er et prisbilligt alternativ til mere manuelle former for opkrævning og betaling, dels medvirker til at sikre, at alle betaler det korrekte beløb til rette tid.

Som led i aftalen med Betalingsservice, får medlemmer, der ikke er tilmeldt automatisk betaling, en opkrævning tilsendt pr. brev fra Betalingsservice, hvilket (naturligt nok) pålægger klubben større omkostninger end førnævnte automatiske opkrævning og betaling.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Betalingsservice, kan du let undgå at blive opkrævet dette gebyr. Nemlig ved snarest belejligt, og senest medio april at tilmelde dine betalinger til ASC til Betalingsservice, hvilket kan ske via linket "Betalingsservice" nederst til højre ... eller ved at kontakte din bank.

Du skal ved tilmelding angive dit cpr.nr. og bankkontonummer samt dit Medlem-ID-nr., samt PBS-nr.: 01100963 og Deb.grp.nr.:  1

Tilbud om afdragsordning på indskud til lejekontrakt.

Aabenraa Sejl Club kan tilbyde følgende alternative vilkår ved indbetaling af indskud på lejekontrakt til en havneplads:

Det er muligt at indgå aftale om at afdrage indskuddet over op til 3 år i op til 3 lige store dele.

Hvert afdrag vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 950 pr. år.

Opsiges kontrakten inden der er sket fuld indbetaling af indskud, vil det indbetalte indskud blive refunderet.

Rabatregler ved leje af 2 – 5 havnepladser.

Aabenraa Sejl Club tilbyder på sæsonleje basis at udleje 2 – 5 havnepladser med følgende rabatsatser:

2 pladser = 10 % rabat

3 pladser = 15 % rabat

4 pladser = 20 % rabat

5 pladser = 25 % rabat

De enkelte pladser prissættes efter gældende takstblad minus ovennævnte rabatsatser.

Ovennævnte gælder kun ved sæsonleje og kan kun etableres for én sæson.

Takstbladet vil blive opdateret med ovenstående information

Bestyrelsen I Aabenraa Sejl Club.

29. maj 2013

Kontingenter

A-medlem (Senior med pladskontrakt) 2.555 kr./år
B-medlem (Senior uden pladskontrakt) 1.520 kr./år
Familiemedlem (C-medlem) 815 kr./år
Pensionist (C-medlem) 815 kr./år
Passiv (C-medlem) 815 kr./år
Junior (C-medlem) 815 kr./år
Indmeldelsesgebyr 0 kr.

Havnen

Indskud på pælekontrakt, plads 1 (Bredde under 2,25 m) 30.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 2 (Bredde 2,25 - 3,25 m) 35.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 3 (Bredde 3,25 - 4,25 m) 40.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 4 (Bredde 4,26 - 5,25 m) 50.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 5 (Bredde over 5,25 m) 60.000,00 kr. incl. moms
 
Se også rabat/henstandsordning vedr. pælepladskontrakter.
   
Nedenstående pladslejer og sæsonlejer gælder "pr. år"
(dvs. "sommer" + "vinter")
Pæleleje/bådplads 1 (A-medlem) 3.235,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 2 (A-medlem) 3.725,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 3 (A-medlem) 4.135,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 4 (A-medlem) 4.710,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 5 (A-medlem) 5.300,00 kr. incl. moms
 
Sæsonleje, plads 1 (B-medlem) 6.470,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 2 (B-medlem) 7.450,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 3 (B-medlem) 8.270,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 4 (B-medlem) 9.420,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 5 (B-medlem) 10.600,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, Jolleplads 2.350,00 kr. incl. moms
 
Mast / bom i skur 535,00 kr. incl. moms
Kranløft, mobilkran 855,00 kr. pr. løft (medlem)
Kranløft, mobilkran 1.520,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 270,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 220,00 kr. pr. løft (medlem)
Elkran, sæsonkort 2.175,00 kr. (medlem)
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 270,00 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 550,00 kr. pr. sæson
Øster Havnevej, vinteroplæg samt optagning/søsætning 2.070,00 kr. pr. sæson

 Gæster

Overnatning gæstesejler, båd over 12 meter 150 kr.
Overnatning gæstesejler, båd op til 12 meter 125 kr.
Gæstesejler - fra frihavn (miljøtillæg) 45 kr.
Autocamper 125 kr.
Brugerbetaling for el, sommer 10 kr.
Brugerbetaling for el, vinter 25 kr.
Depositum badekort 40 kr.
Mastekran 50 kr. pr. gang
Slæbested for joller 50 kr. pr. gang

Sejlerskole

Sæsongebyr, seniorsejlerskole 3.000,00 kr.
(Sæsongebyr gælder for niveau 1 og 2 samt for hold, der deltager i kapsejladser)    
Kapsejladsbogen 150,00 kr.

Juniorer

Kontingent 815,00 kr. pr. år (opkræves i foråret)
Leje af Regattaoptimist-jolle / kapsejladsjolle 2.720 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (øvet) 1.635 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (begynder) 930 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 1 3.815 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 2 2.720 kr. pr. sæson / år
Leje af Feva-jolle 3.260 kr. pr. sæson / år
Leje af Tera-jolle 2.720 kr. pr. sæson / år
Leje af 29'er-jolle 6.525 kr. pr. sæson / år
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 270 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 550 kr. pr. sæson
 

Carsten Schmidt 08.12.2017

pbs For at sikre hurtig og effektiv betaling, og for at undgå rykkerskrivelser og rykkergebyrer, anbefales det alle medlemmer, at tilmelde sig betalinger via Betalingsservice.

 

Endnu ikke medlem?
Så besøg tilmeldingssiden "Medlem af ASC"