Udskriv

Hermed indkalder Aabenraa Sejl Club til generalforsamling

Torsdag den 7. december 2017 – kl. 19:30

Dagsorden er ifølge vedtægternes § 8 følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016/17
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017/18, samt fastsættelse af kontingent og indskud
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen (samt valg af formand)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Regnskab og budget samt forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes pr. ePost ca. otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Vel mødt til den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen