Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hverdage:

09.00 - 10.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Hermed indkalder Aabenraa Sejl Club til generalforsamling

Torsdag den 7. december 2017 – kl. 19:30

Dagsorden er ifølge vedtægternes § 8 følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016/17
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017/18, samt fastsættelse af kontingent og indskud
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen (samt valg af formand)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Regnskab og budget samt forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes pr. ePost ca. otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Vel mødt til den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen

pbs For at sikre hurtig og effektiv betaling, og for at undgå rykkerskrivelser og rykkergebyrer, anbefales det alle medlemmer, at tilmelde sig betalinger via Betalingsservice.

 

Endnu ikke medlem?
Så besøg tilmeldingssiden "Medlem af ASC"