Juniorafdelingen råder over et vist antal joller til udlejning.
Dette for at ingen skal ud og investere i joller uden at have prøvet at sejle.
Jollerne udlejes efterset og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

I Aabenraa Sejl Club har du mulighed for at sejle følgende:


  

   Optimist

      RS Tera

       RS Feva

      Laser

         606er


Tilbage til Juniorsiden